De Belgische Maçonnieke Obediënties, het Grootoosten van België, de Belgische Federatie van de Gemengde Orde le Droit Humain en de Grootloge van België verontrust door het mogelijk aan de macht komen in Europa en meer in het bijzonder in Frankrijk van stromingen die openlijk vijandig zijn aan hun waarden, roepen op deel te nemen aan de in België georganiseerde samenkomst teneinde hun solidariteit te tonen met de Franse BB en ZZ, maar eveneens om een gemeenschappelijke zaak te verdedigen: de humane broederschap.
Wij benadrukken uitdrukkelijk en openlijk het belang en de relevantie van onze waarden: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Voor België vindt de betoging plaats op de Kunstberg te Brussel op dinsdag 18 juni om 18 uur.

De GrootMeesters : Patrick Cauwert (GOB) – Daniel Menschaert (DH) – Pat Jacops (GLB)