Uitspraken van vrijmetselaars: Le Fonds de Solidarité Auguste Baron (Brice)

In Memoriam Paul De Knop en Caroline Pauwels

Instagram - @BelgiumGOB

Geschiedenis

Structuur & Riten van het GOB

Enkele bekende Vrijmetselaars

We staan op het kruispunt van verschillende waarden: het recht en de plicht om te informeren, het recht om te weten, de vrijheid van de pers aan de ene kant, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van geweten en de vrijheid dezelfde uitdrukking

… En vrijheid van meningsuiting
dat wil zeggen, ook het recht om te zwijgen.