Broeder Patrick Cauwert werd verkozen tot Grootmeester van het Grootoosten van België voor het triënnium 2024-2027. 

Op zondag 24 maart 2024 kwamen de afgevaardigden van de 134 Loges van het Grootoosten van België bijeen op de Hoge Vergadering en verkozen ze de 15 leden van de Raad van de Orde voor het triënnium 2024-2027. Naast de nieuwe Grootmeester Patrick Cauwert werden 2 Adjunct-Grootmeesters en 12 Raadsheren verkozen om de grootste Obediëntie in België met 10.000 Broeders en Zusters te beheren.

Dit was ook de gelegenheid om het werk te eren dat Alain Cornet en zijn Raad van de Orde hebben volbracht in de jaren 2020-2024, gekenmerkt door de opening van het Grootoosten van België voor Zusters en door de Covid-19-pandemie die de wereld ernstig heeft getroffen gedurende bijna twee jaar.

 

Israëlisch-Palestijns conflict

Het Grootoosten van België wenst zijn afschuw en veroordeling uit te spreken over de terroristische daden gepleegd op zaterdag 7 oktober 2023.

Geen enkel motief kan een dergelijke barbaarsheid, doelbewust en opzettelijk gericht tegen burgers, vrouwen en kinderen, rechtvaardigen.

De helse spiraal van eindeloos geweld wordt aldus versterkt, waardoor in de eerste plaats de burgerbevolkingen op een overweldigende manier getroffen zullen worden en elke vreedzame oplossing, die de enige duurzame en blijvende uitweg uit dit conflict kan zijn, nog verder verwijderd zal komen te staan.

Uitspraken van vrijmetselaars: Le Fonds de Solidarité Auguste Baron (Brice)

Instagram - @BelgiumGOB

belgiumgob

 45    472


Geschiedenis

Structuur & Riten van het GOB

Enkele bekende Vrijmetselaars

We staan op het kruispunt van verschillende waarden: het recht en de plicht om te informeren, het recht om te weten, de vrijheid van de pers aan de ene kant, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van geweten en de vrijheid dezelfde uitdrukking

… En vrijheid van meningsuiting
dat wil zeggen, ook het recht om te zwijgen.