Heeft vrijmetselarij macht ?

Heeft vrijmetselarij macht?
Neen. De orden heeft geen banden met om het even welke macht en streeft zelf ook geen macht na.
Individuele broeders kunnen in functie van hun activiteiten getuigen van hun idea-len, ervaring vertalen in hun handelen…zoals eenieder ander.

Is de loge een ontmoetingsplaats voor weinig aanbevelingswaardige mensen ?

Vrijmetselarij is gehecht aan de hoedanigheid van vrij en eerlijk man, vandaar die omslachtige aanvaardingsprocedure.

Ook nadien wordt daar op toegezien en zowel op het niveau van de Loge als van de obediëntie is een tuchtprocedure voorzien mocht een lid zich niet aan de regels en normen houden.

Is vrijmetselarij een sekte ?

Neen.

De moeilijkheid uit te treden en de doctrine van een goeroe of een hoofdkwar-tier kenmerken een sekte en zijn afwezig in de vrijmetselarij.

In onze orde heerst de vrijheid van geweten, de verdraagzaamheid en de bestuursorganen van obediëntie en loge worden om de drie jaar verkozen. Uw actief lidmaatschap opzeggen kan ook, het volstaat zelfs uw bijdrage niet meer te voldoen