Vrijmetselaars vergadering in loges (Engels: lodge=bouwkeet). Dit woord staat zowel voor het lokaal als voor de groep vrijmetselaars die er vergadert. Loges zijn vrij en soeverein. De bijeenkomsten gaan door in besloten kring, worden omlijst door ritualen die teruggaan op oude tradities en die al even oude symbolen bevatten. Drie symbooltalen zijn belangrijk: die van het licht,  die van het bouwen, die van een tempel, meer bepaald de tempel van Salomo zoals vermeld in de bijbel.

Vrij onderzoek, vrij denken, vrij spreken zijn de hoekstenen van de methode. Zelfkennis, zelfvervolmaking, ontdekken van de ander zijn mede ambities in de arbeid in loge.

Door de ritualen, de symbolen wordt een tijdsmoment gecreëerd dat verschillend is van de dagelijkse wereld wat toelaat het vergankelijke van het duurzame te scheiden.

De loges van het Grootoosten van België arbeiden in de eerste drie graden, die van leerling, gezel en meester.

Lijst van Loges: