Men wordt actief lid van een loge na een opnameceremonieel, een inwijding. De minimumleeftijd voor opname is 21 jaar.

Er bestaan verschillende mogelijkheden tot contactname :

  1. U kent geen vrijmetselaar maar u heeft wel belangstelling dan kan u contact opnemen met de obediëntie met de contact sectie van deze site of met een brief aan GOB Lakensestraat, 75 1000 Brussel. Sommige loges beschikken over een website (zie Zoom in op het GOB > Loges) die de mogelijkheid biedt contact op te nemen;
  2. U kent een of meerdere vrijmetselaars: u neemt contact op met hen en zij kunnen het proces opstarten;
  3. Mogelijk spreekt een vrijmetselaar die u kent u aan omdat hij u een geschikt kandidaat vindt.

Onafhankelijk van de gekozen weg verloopt de procedure voorafgaand aan de opname volgens de regels eigen aan de loge en van de statuten en reglementen van het Grootoosten van België.

Grondregels

De kandidaat moet weten dat de ‘liberale’ vrijmetselarij uitgaat van het vrij onderzoek en verdraagzaamheid ten aanzien van oprechte en eerbare standpunten. Wie vrijmetselaar wordt moet niets van zijn vrijheid inleveren, handelt naar rede, in eer, in gewetensvrijheid, volgens de wetten van het land.

Het Grootoosten aanvaardt vrije en eerlijke mensen, die in alle omstandigheden te goeder trouw handelen en verwacht van hen, behalve een regelmatige participatie aan de bijeenkomsten, ook vrijheid van denken en wederzijdse tolerantie.