APOSTEL, Leo; VRIJMETSELARIJ. Een wijsgerige benadering; Brussel; ASPeditions; 1992/2012; 277 pp.

BEEKES, E.J.P.; LEXICON VAN DE VRIJMETSELARIJ; Barendrecht; RITUS EN TEMPELOUW; 1999/2012; 217 pp.

COMMERS, Ronald; TUSSEN DE ZICHTBARE EN ONZICHTBARE WERELD. Over vrijmetselaarsfilosofie en Mozart; Leuven – Voorburg; ACCO; 2008; 331 pp.

COMMERS, Ronald; OVERLEEFT DE VRIJMETSELARIJ DE 21ste EEUW? Een pleidooi  voor een vernieuwde en vernieuwende maçonnieke zingeving; Brussel; ASPeditions; 2012; 208 pp.

KOPPEN, Jimmy & BENHAMOU, Philippe & HODAPP, Christopher; VRIJMETSELARIJ VOOR DUMMIES; Amsterdam; Pearson Education Benelux; 2007/2010; 372 pp.