Vrijmetselarij is een vereniging bestaande uit vrije en eerlijke mannen en vrouwen van diverse levensbeschouwingen die door middel van interactieve en ritueel begeleide bijeenkomsten hun levensbeschouwing vervolmaken.

De waarden die daarbij gelden zijn:

–  de broederschap: zij maakt het samengaan en samenleven van mensen van diverse levensbeschouwing mogelijk;

–  de vrijheid: zonder vrijheid van spreken en denken is geen vervolmaking van de levensbeschouwing mogelijk. Symbolen zijn daarbij een handig middel omdat zij kunnen gedeeld worden en toch een individuele invulling toelaten;

–  de gelijkheid: de mens is een universeel wezen, ieder mens kan een inbreng leveren in de opbouw van uw levensbeschouwing.

Heeft de vrijmetselarij vorm gekregen bij de aanvang van de Verlichting, tocht steunt zij in haar symbolen en rituelen op eeuwenoude tradities.