logo-cedom
MADOC

 

 

Klik hier om de nieuwe MADOC website te bezoeken.

Het MADOC, Maçonniek Studie- en Documentatiecentrum, werd in 1969 opgericht met als voornaamste doelstellingen :

  • Het verzamelen van documentatie met betrekking tot vrijmetselarij, maar ook van onderwerpen die in onze interessesfeer liggen (Rechten van de Mens, ethiek, …). Deze gegevens worden geanalyseerd en systematisch geordend.
  • Deze documentatie op een zo adequaat mogelijke wijze ter beschikking stellen aan onze leden.

Deze doelstellingen zijn nog steeds van toepassing maar werden uitgebreid met andere, zoals bijvoorbeeld :

  • de bibliografische gegevens van alle Logebibliotheken centraliseren, alsook de inhoud van hun archieven.
  • samenwerking met andere Belgische Obediënties.
  • het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de vrijmetselarij bevorderen, door studenten en vorsers gebruik te laten maken van het CEDOM-MADOC.

COLLECTIES :

Gespecialiseerde bibliotheek :
Boeken : riten, symbolen, biografieën, geschiedenis, filosofie, bijzondere collectie 18de en 19de eeuwse werken,…
Tijdschriften : 30 maçonnieke tijdschriften uit 12 verschillende landen.
De boeken en tijdschriftartikels worden geanalyseerd en van trefwoorden voorzien.

Archieven :
Betreft archieven vanaf eind 18de eeuw tot het hedendaags archief, Loges, internationale betrekkingen en organisaties, Congressen rond bepaalde thema’s, Wereldoorlog I en II , « Moscou archief », …

Diverse collecties :
Iconografie, ritualen, biografische gegevens…

De bibliotheek kan online geraadpleegd worden op: https://cedom-madoc.be

Open van dinsdag tot donderdag
van 09.00 u. tot 12.00 u.
en 13.00 u. tot 17.00 u.
Gesloten op maandag en vrijdag

CEDOM-MADOC
rue de Laeken 75 Lakensestraat
1000 Bruxelles – Brussel

TEL : +32 (0)2 217.93.69
cedom@skynet.be

www.cedom-madoc.be

METRO : De Brouckère

Opgelet : De ingang is langs de Vander Elst straat 21 – een zijstraat van de Lakensestraat. Aanbellen en de buitendeur wordt ontgrendeld

 

logo-cedom
CEDOM-MADOC

Lakensestraat 75
B – 1000 Brussel

 

Met de steun van Fédération Wallonie-Bruxelles en zijn Direction générale de la Culture.