In onze streek

De vrijmetselaarij in Belgïe

Het Grootoosten van België

Het Grootoosten van België, waarvan het ontstaan  nagenoeg samenvalt met de Belgische onafhankelijkheid,  telt meer dan 10.000 Broeders die zich verenigen in 115 vrije en soevereine Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige Loges die ingeschreven zijn op de tabel van de Orde ; in januari 1833 ontstaat uit de Grootloge, bevoegd voor de administratie van de zuidelijke Nederlanden, de organisatie vormen die later de eerste Belgische maçonnieke obediëntie zal worden.

Ze is vanaf het begin niet alleen gehecht aan het respect voor de waarden van Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid, Vrij Onderzoek, maar is ook bezorgd om de Mens en de samenleving te begeleiden naar meer rechtvaardigheid en nauwgezetheid in hun vooruitgangsstreven,.  Het GOB zich aldus sinds zijn ontstaan ingezet voor talrijke pedagogische, ethische of maatschappelijke verwezenlijkingen.

De obediëntie is uitsluitend mannelijk – maar haar werkplaatsen zijn vrij in het toelaten van Zusters tot hun werkzaamheden. Het GOB heeft nauwe broederlijke banden met de andere adogmatische obediënties in België en in het buitenland.

De Belgische Federatie van de Droit Humain

De Belgische Federatie Le Droit Humain is een Internationale Gemengde Vrijmetselaarorde Orde opgericht in Frankrijk in 1893, en die sinds 1912 actief is in België. Thans is Le Droit Humain vertegenwoordigd in meer dan 50 landen, verspreid over de 5 werelddelen.

De Belgische Federatie Le Droit Humain telt meer dan 7000 Broeders en Zusters, die zich verenigen in meer dan 100, Franstalige, Nederlandstalige en tweetalige Loges.

De Belgische Federatie heeft haar eigen kenmerken: de gelijke rechten van man en vrouw, de democratische organisatie, haar betrokkenheid ten aanzien van grote maatschappelijke problemen, de persoonlijke ontplooiing door initiatieke vooruitgang.

Le Droit Humain arbeidt volgens de Aloude Aangenomen Schotse Ritus.

De Grootloge van België

De Grootloge van België (GLB) is, als erfgenaam van de mannelijke Vrijmetselarij in 1959 opgericht en telt momenteel 70 Loges en 4100 Broeders. De Loges hebben de vrijheid om Zusters tijdens hun werkzaamheden toe te laten.

Om een zo grondig mogelijke initiatieke arbeid te verzekeren, worden alle maçonnieke symbolen er gebruikt, met inbegrip van de Grote Architect van het Heelal en het Boek van de Zedenwet. De vrije interpretatie van deze symbolen is gewaarborgd.

De loges van de GLB zoeken de grootst mogelijke diversiteit, zowel op het vlak van de filosofische diepgang van haar leden als op het niveau van hun werkzaamheden : spiritueel, filosofisch, ethisch, maatschappelijk, filantropisch …

De Vrouwengrootloge van België

Gesproten uit de Vrouwengrootloge van Frankrijk en opgericht in 1981 telt de Vrouwengrootloge van België nu meer dan 2000 Zusters in 46 Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige Loges, de laatste in Denemarken en de Verenigde Staten van Amerika.  2 Partnerloges zijn onlangs opgericht, de ene in Congo, de andere in Marokko.

De Zusters die haar samenstellen hebben ervoor gekozen onder vrouwen te arbeiden, met de gevoeligheid die hun eigen is, maar zij verwelkomen in bepaalde omstandigheden ook Broeders, o.m. bij plechtigheden of als sprekers.

Naast de verdediging van de universele waarden die de Vrijmetselarij dierbaar zijn, zet de VGLB zich in voor de strijd tegen de schendingen van de vrouwenrechten en draagt op die manier bij aan het tot stand komen van een meer rechtvaardige wereld.

LITHOS – Confederatie van Loges

Op 11 november 2006 hebben vijf Loges een nieuwe Obediëntie gesticht, met name LITHOS Confederatie van Loges.
Na tien jaar telt Lithos 32 Werkplaatsen.

Lithos is samengesteld uit autonome Loges.
Ze kunnen naar keuze mannelijk, vrouwelijk of gemengd zijn.

 

www.droit-humain.be
www.glb.be
www.glfb-vglb.be
lithoscl.be