Waarom een museum van de Vrijmetselarij ?

Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij waarborgt  de bewaring en de tentoonstelling van voorwerpen en documenten uit een rijk verleden. De permanente verzameling brengt maçonnieke, decors,  juwelen, aardewerk, porselein en regalia bijeen vanaf de 18e eeuw tot op heden, voorzien van een rijke symboliek.

Het Museum als objectief om de vrijmetselarij toegankelijker te maken voor het brede publiek.

De hoofdbekommernis van deze tentoonstelling, is de vrijmetselarij te demystifiëren en te ontraadselen, door, vertrekkende van de fundamentele waarden die door de vrijmetselaars verdedigd worden, haar in alle objectiviteit   voor te stellen aan de bezoeker, zodat deze tot bezinning en overweging wordt aangezet.

Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij is lid van de “Europese Vereniging van Musea v/d Vrijmetselarij” (AMMLA – Association of Masonic Museums Libraries and Archives)

Wat is de oorsprong van dit Museum

De wortels van het Museum gaan terug naar 1833, tijdstip waarop Pierre-Théodore Verhaegen het Museum opende van de Brusselse Loge “Les Amis Philanthropes”.

Het is niet zeer duidelijk wat er verder met dit opzet gebeurd is, maar 150 jaar later, in 1984, werd het idee geboren om opnieuw een Museum op te richten in de schoot van het Grootoosten van België.

Een tentoonstellingsruimte, die uitsluitend voor de leden van de leden van het Grootoosten van België toegankelijk was, werd geopend in 1985

In 1989 werd de Vereniging zonder Winstoogmerk “De Vrienden van het Museum van de Vrijmetselarij” opgericht, die het Museum haar statuut bezorgde en het toegankelijk maakte voor alle Belgische obediënties.

In 1993 vond in het stadhuis van Brussel  een Europees gekaderde  tentoonstelling plaats met als onderwerp “De vrijmetselarij in Europa – van de 18e eeuw tot op heden”

Gezien het grote succes van deze tentoonstelling, heeft de VZW “De Vrienden van het Museum van de Vrijmetselarij” zich voorgenomen deze tentoonstelling te openen voor het “grote publiek”.

Om dit te kunnen bewerkstelligen werd het Museum volledig gerenoveerd, zodat de inhoud er van volledig kan gekaderd worden in een Museum van de Vrijmetselarij, die naam waardig, en drager van een boodschap aan het brede publiek

Vandaag en morgen

Vandaag is het Grootoosten van België eigenaar van een Herenhuis daterend uit de XVIIIe eeuw,  genoemd het ”Hôtel  Dewez” gelegen aan de Laekensestraat nr 75 te Brussel.

Dit gebouw, geklasseerd als historisch monument, huisvest de Zetel van de Obediëntie en kreeg van af dan de naam “Zetel van het Grootoosten van België” – oudste Obediëntie van het land.

Het gebouw werd van dan af ook de waardige zetel van het “Belgisch Museum van de Vrijmetselarij”

Rijke collecties, originele museale omkadering, permanente ruimte en théma’s alsook de verscheidenheid in de tijdelijke tentoonstellingen versterken de bezorgdheid van het team van het Museum om met een blijvende inzet de aandacht en de belangstelling van het brede publiek voor de Vrijmetselarij te kunnen vinden.

Hulp aan het Museum

Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij is een Vereniging zonder Winstoogmerk.

Zij kan haar doel bewerkstelligen dankzij de ondersteuning van haar leden en haar milde schenkers.

De financiële bijdragen, ons overgemaakt door vennootschappen, verenigingen, stichtingen en sympathisanten, hebben ons tot op heden toegelaten om op lange termijn een aantal bijzondere projecten te kunnen verwezenlijken.

Indien wij in dit opzet willen blijven slagen en onze collectie willen uitbreiden en verbeteren, is een blijvende ondersteuning meer dan noodzakelijk.

Wij danken al onze leden en milde schenkers voor hun vrijgevigheid en hun enthousiasme en hopen in de toekomst tal van nieuwe “Vrienden van het Museum” aan onze lijst van te kunnen toevoegen.

Adres: Laekensestraat 73, 1000 Brussel

http://mbfm.beMusée