De Belgische liberale en adogmatische Obediënties en het overlijden van Mahsa Amini in Iran

De dood van Mahsa Amini na haar aanhouding door de zedenpolitie in Iran onder het voorwendsel van een verkeerd gedragen hoofddoek heeft de Vrijmetselaars van de Belgische liberale en adogmatische Obediënties diep geschokt.

Talrijke Iraanse vrouwen aangemoedigd door evenveel mannen betogen om hun afkeuring te uiten en om gelijkheid en vrijheid op te eisen. Deze gelijkheid en vrijheid vinden voor de Iraanse vrouwen net hun uiting in de eis om in de publieke sfeer geen kledingvoorschriften opgelegd te zien.

Voor ons, Vrijmetselaren, is de repressie gevoerd door het theocratisch regime van dat land schandalig. Met klem veroordelen wij deze repressie en willen wij onze diepe gehechtheid aan de waarden van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor het leven betuigen.

De Grootmeesters / Voorzitter:

Alain Cornet, Grootoosten van België

Alix Bruwier, Belgische Federatie van Le Droit Humain –

Léon Gengoux, Grootloge van België

Raymonda Verdyck, Vrouwengrootloge van België

Jan Vanherck, Lithos Confederatie van Loges