Israëlisch-palestijns conflict: oproep tot een vreedzame oplossing

Het Grootoosten van België wenst nogmaals zijn afschuw en veroordeling uit te spreken over de terroristische daden gepleegd op zaterdag 7 oktober 2023.

Geen enkel motief kan een dergelijke barbaarsheid, doelbewust en opzettelijk gericht tegen burgers, vrouwen en kinderen, rechtvaardigen.

De helse spiraal van eindeloos geweld wordt aldus versterkt, waardoor in de eerste plaats de burgerbevolkingen op een overweldigende manier getroffen zullen worden en elke vreedzame oplossing, die de enige duurzame en blijvende uitweg uit dit conflict kan zijn, nog verder verwijderd zal komen te staan.

Na meer dan 100 dagen oorlog kunnen we alleen maar concluderen dat de door ons gevreesde spiraal een moreel ondraaglijk punt heeft bereikt. We vinden het daarom onze plicht om alle betrokken partijen op te roepen onmiddellijk en gelijktijdig de vijandelijkheden te staken, alle gijzelaars vrij te laten en de humanitaire hulp ten behoeve van de burgerbevolkingen ongehinderd te ontplooien.