Is vrijmetselarij een sekte ?

Neen.

De moeilijkheid uit te treden en de doctrine van een goeroe of een hoofdkwar-tier kenmerken een sekte en zijn afwezig in de vrijmetselarij.

In onze orde heerst de vrijheid van geweten, de verdraagzaamheid en de bestuursorganen van obediëntie en loge worden om de drie jaar verkozen. Uw actief lidmaatschap opzeggen kan ook, het volstaat zelfs uw bijdrage niet meer te voldoen