Is de loge een ontmoetingsplaats voor weinig aanbevelingswaardige mensen ?

Vrijmetselarij is gehecht aan de hoedanigheid van vrij en eerlijk man, vandaar die omslachtige aanvaardingsprocedure.

Ook nadien wordt daar op toegezien en zowel op het niveau van de Loge als van de obediëntie is een tuchtprocedure voorzien mocht een lid zich niet aan de regels en normen houden.