WELKOM OP DE SITE VAN HET GROOTOOSTEN VAN BELGIË

Wij danken u voor uw belangstelling voor de vrijmetselarij in het algemeen en voor het Grootoosten van België in het bijzonder. Deze site laat toe de vrijmetselarij en haar werkwijze beter te kennen.

Sinds zijn oprichting in 1833 staat het Grootoosten van België voor een vooruitstrevende vrijmetselarij. U kan ons dan ook niet vergelijken met een godsdienst of politieke beweging: we hebben geen leer of doctrine. Alhoewel verankerd in de reële wereld kunnen onze loges ook niet verward worden met een humanistische kring. Vrijheid van denken, gewetensvrijheid zijn onze hoekstenen, wars van elke manipulatie of beïnvloeding van buiten.

Vrijmetselaar zijn betekent in de eerste plaats erkenning door andere vrijmetselaars op grond van eeuwenoude tradities rond inwijdingen en symbolen. De vrijheid van spreken en denken in de loge is slechts verzekerd door onze gesprekken discreet te houden, dus zijn wij geen geheim genootschap. We verbergen ons niet maar bekeren en werven ook niet.

Vrijmetselaars zijn vrije en eerlijke mannen en vrouwen die vergaderen in loges (Engels: lodge, bouwkeet). Dit woord staat zowel voor de groep leden als voor de vergaderruimte. Loges zijn vrij en soeverein, zij vormen onderling een gemeenschap koepel: de obediëntie waarvan het bestuur een overwegend administratieve functie heeft.

Bijeenkomsten gaan door in besloten kring, worden omlijst met ritualen die getuigen van een lange traditie. Vrijmetselarij hanteert talrijke symbolen, vooral rond het licht, de bouwsymboliek en de bouw van een tempel. De methodiek steunt op het vrije denken wat het onderzoek toelaat van alle mogelijke onderwerpen. Zelfkennis, kennis van de ander zijn daarbij prioritair. Die zelfkennis en de plaats van de Mens in de maatschappij zijn de oudste aspecten in de zoektocht naar wijsheid. De arbeid in de loge geschiedt in een ruimte en tijdspanne die dankzij symbolen en ritualen verschillend zijn van de alledaagse wereld. Dat laat toe, na het uitzeven van het tijdelijke, cyclussen van duurzaamheid te onderscheiden. Zo arbeidt de ingewijde aan zijn vervolmaking en ook aan die van de mensheid.

Het Grootoosten van Belgïe is lid van de European Masonic Alliance – Alliance Maçonnique Européenne.

ame-ema

Verandering van status

Op zondag 16 februari 2020, tijdens een historische, buitengewone algemene vergadering van alle afgevaardigden, stemde de Grootoosten van België met een meerderheid van 67% voor een wijziging van de statuten en het reglement. Vanaf dan wordt het GOB een confederatie die bestaat uit een mannenfederatie, een gemengde federatie en een vrouwenfederatie en dit na de installatie van de nieuwe administratieve commissie die zal worden verkozen zodra de voorwaarden zijn vervuld.

Persbericht

De European Masonic Alliance reageert op het verbod op de aanwezigheid van vrijmetselaars in de Italiaanse regering

Geschiedenis

1418796347_cut03

Geschiedenis van het GOB

Structuur & Riten van het GOB

IMG2

Het “Grootoosten van België” is een federatie van vrije et soevereine vrijmetselaarsloges.
De obediëntie heeft het statuut van vereniging zonder winstgevend doel. Het Grootoosten telt op zijn tableau ongeveer 10.000 vrijmetselaars verdeeld over 115 loges

Enkele bekende Vrijmetselaars

IMG4

Louis Anspach, Charles Buls, Théodore Verhaegen, Jules Bordet, ….

We staan op het kruispunt van verschillende waarden: het recht en de plicht om te informeren, het recht om te weten, de vrijheid van de pers aan de ene kant, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van geweten en de vrijheid dezelfde uitdrukking

… En vrijheid van meningsuiting
dat wil zeggen, ook het recht om te zwijgen.