0

Du post-corona à la post-maçonnerie ?

Le Grand Orient de Belgique a organisé le dimanche 26 juin dernier une réunion inter-obédientielle avec des obédiences amies tant belges qu’étrangères. A cette occasion le Grand Maître, Alain [...]

0

Van post-corona tot post-vrijmetselarij?

Het Grootoosten van België heeft zondag 26 juni laatst een interobediëntiële samenkomst met bevriende obediënties uit België en uit het buitenland georganiseerd. Ter dezer gelegenheid heeft de [...]

0

Podcast

Uitspaken van vrijmetselaars, de podcast van het Grootoosten van Belgïe Een ruimte voor uitwisselingen en dialoog waar mensen komende van diverse horizonten elkaar ontmoeten en die anders elkaar [...]